Ouders

Soms zou jezelf wel eens een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het opvoeden van je puber. De band tussen jou en je kind kan verstoord zijn door allerlei ‘ruis’. Bureau Lumen kan je helpen directer te communiceren met je kind. Door directe communicatie leren jij en je kind elkaar weer beter verstaan.

Tijdens een kort coachingstraject helpt Bureau Lumen jou meer inzicht te krijgen in jezelf en in je kind. Tijdens gesprekken aan de keukentafel krijg je meer zicht op je kwaliteiten als ouder en op de kwaliteiten van jouw puber. Vanuit een contextuele benadering werp je samen met de coach een ander licht op je gezinssituatie en leer je nieuwe mogelijkheden om te zetten in concrete stappen naar meer harmonie tussen jou en je kind.