Kerk

Binnen kerkelijke gemeentes verzorgt Bureau Lumen  trainingen, lezingen en workshops voor jeugdleiders, jongerenwerkers, catecheten en iedereen die met jongeren werkt in de kerk.

Onderwerpen die langs kunnen komen zijn leven naar Gods beeld, een voorbeeldfiguur zijn, omgaan met jongeren, leefwereld  van jongeren, omgaan met groepen, omgaan met weerstand etc.

Bureau Lumen denkt graag mee over de invulling van toerustingsavonden voor uw jongerenwerkers. Neem gerust contact op!

Daarnaast werkt Bureau Lumen ook regelmatig samen met de BGO, samen met nog een aantal trainers heeft zij het traject YEP! vormgegeven.